Over ons

Achtergrond

Eenheid in verscheidenheid

Brahmrishi Ashram Netherlands staat voor eenheid in verscheidenheid, ofwel eenheid in allen. In ons logo vind je dit dan ook terug. Oorspronkelijk is dit in het Sanskriet “एकत्वमनुपश्यतः” (ekatvamanupasyataḥ). Deze uitdrukking is een deel van vers 40.7 uit de Yajurveda. Parampujya Satgurudev Brahmrishi Vishvatma Bawra Ji Maharaj (hierna genoemd Satgurudev Ji) heeft deze visie uitgelicht en uitgedragen in al zijn leringen. De diepte hiervan is niet eenvoudig te vertalen, maar simpel gezegd, zegt hij: “Er kan geen verdriet zijn voor de wijze die de eenheid van al het bestaan beseft door alle wezens waar te nemen als zijn eigen zelf.  Dit brengt het gevoel van universele liefde,  het gevoel van compassie jegens anderen en vrede in zichzelf”. Dit is tegelijkertijd de kern van de Vedische geschriften en leringen, de basis van onze organisatie.

Een plek om dichter bij jezelf te komen

Brahmrishi Ashram Netherlands heeft als missie om een plek te creëren waar een ieder dichter bij zich zelf kan komen. De term Ashram, ofwel आश्रम (Āśrama) in het Sanskriet, komt van het woord ‘śrama’. Dit kan vertaald worden als ‘inspanning’. Een Ashram is een plek waar de mensen zich van oudsher op twee manieren inspannen. Enerzijds om aan zichzelf te werken, om zich terug te trekken en los te komen van belemmerende gewoontes en patronen. Om nieuwe energie en nieuw zelfinzicht op te doen. Het gaat dan om de eigen spirituele ontwikkeling. Anderzijds spannen mensen zich in voor de samenleving. Satgurudev Ji benadrukt in zijn leringen keer op keer dat mensen sociale wezens zijn. Wij leven in een samenleving en hebben elkaar nodig om in leven te blijven. Van het water dat wij drinken, de groenten die we koken tot het bed waar we in slapen of de kleding die we aan hebben. Alles is er (mede) door inspanning van anderen. Dichter bij je zelf komen, betekent dus ook meer inzicht krijgen in jouw plek in de samenleving en wat jij hieraan terug kan geven. Zo kunnen wij zelf gelukkig zijn en samen een gelukkige samenleving vormen.

Wijsheid - Liefde - Dienstbaarheid

Satgurudev Ji heeft aan zijn missie het motto “Wisdom, Love, Service”, ofwel “Wijsheid, Liefde, Dienstbaarheid” meegegeven. Dit kan je zien als ‘hoofd, hart en handen’. Hoofd staat voor kennis/inzicht, hart voor gevoel/liefde en handen voor actie/doen. Dit is niets anders dan een vereniging van de Yoga paden aan ons gegeven middels de Shrimad Bhagavad Gita, respectievelijk: Gyan Yoga, Bhakti Yoga en Karma Yoga. Onderwijs heeft bij Satgurudev Ji altijd hoog in het vaandel gestaan. Het is dan ook de basis voor verdere activiteiten. Zonder kennis geen liefde. Liefde voor een ieder is de drijvende kracht. Zonder liefde geen dienstbaarheid. Dienstbaarheid de manier van uitvoeren. Dienstbaarheid is een simpele vertaling van Karma Yoga, ofwel je onbaatzuchtig inzetten voor het belang van anderen. Zonder dienstbaarheid geen geluk.

Bestuur

Oprichter/Voorzitter

Pujya Gurudev Swami Dr. Dineshwaranand Ji Maharaj

Secretaris

Shri Soerindranath Moelchand Ji

Penningmeester
/ Vicesecretaris

Dr. Shiva Triedevi Ji

Comments are closed.