Over ons

Met de zegens en inspiratie van Param Pujya Satgurudev Brahmrishi Vishvatma Bawra Ji Maharaj en Pujya Brahmvadini Swami Krishan Kanta Ji Maharaj, is Brahmrishi Ashram Netherlands gestart door Pujya Gurudev Swami Dr. Dineshwaranand Ji Maharaj op 5 april 2018 in Rotterdam, Nederland.

MISSIE

EEN MANIER VAN LEVEN
De missie van Brahmrishi Ashram Netherlands is het versterken van vrede en harmonie in de samenleving. Hiertoe willen wij mensen inspireren tot en begeleiden bij een manier van leven die gezondheid en welzijn (fysiek, mentaal en spiritueel) met zich meebrengt en die bewustwording en samenzijn in de samenleving versterkt.

VISIE

VISUALISEREN VAN EENHEID IN ALLEN
Brahmrishi Ashram Netherlands heeft een egalitaire visie en staat voor eenheid in verscheidenheid. In een samenleving die steeds materialistischer en individualistischer wordt (en daardoor met veel lichamelijke en geestelijke problemen te kampen heeft), willen wij een andere weg wijzen. Een weg die de echte waarde van het leven en de kracht van eenheid benadrukt. Een weg naar een harmonische, gezonde en gelukkige samenleving.

STRATEGIE

WIJSHEID, LIEFDE, DIENSTBAARHEID
Brahmrishi Ashram Nederland wil haar missie waarmaken en haar visie verwezenlijken door een breed scala aan activiteiten. Deze zijn samengevat onder het motto 'Wijsheid, Liefde, Dienstbaarheid'. wijsheid om de manier van leven te kennen, liefde om de manier van leven te ervaren en dienstbaarheid om de manier van leven te verspreiden.

Om haar missie te bereiken heeft Brahmrishi Ashram Nederland vier aandachtsgebieden:
1) Maatschappelijke participatie en sociaal welzijn
2) Vedische cultuur en hindoeïsme
3) Gezondheid en algemeen welzijn
4) Metafysische wetenschap en sociaal onderzoek

Als zodanig bestaat de stichting uit vier corresponderende eenheden:
1) Brahmrishi Ashram Netherlands voor het sociale aspect
2) Shri Rameshwar Dham voor het culturele en religieuze aspect
3) Brahmrishi Yoga Sadhna Centrum voor het aspect gezondheid en welzijn
4) Brahmrishi Institute for Research And Training (BIRAT) voor het aspect onderzoek en training

Activiteiten omvatten globaal:

Lessen, lezingen, workshops, retraites, nationale en internationale conferenties over:
• Onderwerpen gerelateerd aan fysieke en mentale uitdagingen in de samenleving, bijvoorbeeld over gezondheid of eenzaamheid.
• Verschillende vormen van Yoga (incl. Meditatie) om te werken aan fysiek en mentaal welzijn.
• Vedische filosofische werken zoals de Yoga Sutra’s, de Shrimad Bhagavad Gita, de Shri Ramcharitmanas en de Upanishads met holistische inzichten en praktische toepassingen voor het dagelijks leven.
Groepsbijeenkomsten met:
• Verschillende activiteiten gerelateerd aan de Vedische Sanatan Dharma (manier van leven gebaseerd op de oud-Indiase wijsheid).
• Gezamenlijk eten en entertainment (bijv. muziek) om samenzijn en samenhorigheid in de samenleving te bevorderen.
Activiteiten om:
• Jongeren te empoweren.
• Degenen in nood te helpen (bijv. voedsel voor armen) en ander liefdadigheidswerk (bijv. voor eenzame ouderen).

Wat wij nog willen realiseren:

  • Een Meditatietuin met 12 Jyotirlinga’s
  • Uitbreiding van de parkeerplaats

Bestuur

Oprichter & Voorzitter

Pujya Gurudev Swami Dr. Dineshwaranand Ji Maharaj

Secretaris

Soerindranath Moelchand

Vice-secretaris & Penningmeester

Dr. Shiva Triedevi

Management

Acharya

Acharya Adarsh Ji

Lid

Sila Sattoe

Lid

Mukti Moelchand

Juridisch adviseur & Lid

Mr. Nydia Gierdharie

ICT-adviseur & Lid

Rishi Soekhoe

Yogadocent & lid

Dilip Gobiend

Lid

Gisla Saroep

Veiligheids-coördinator & lid

Jata Shankar (Chedie)

Lid

Angela Gajadhar Sukul

Lid

NNB

Lid

Natasja Patadien

Lid

Manish Kalika

Lid

Premanand Rijk

Lid

Ronnie Niddha

Lid

Rajeshwaranand Budhram

Lid

Ranoe Moelchand

Comments are closed.