Oprichters

Chief Founder & Director:
Param Pujya Satgurudev H.H. Brahmrishi Vishvatma Bawra Ji Maharaj

Satgurudev H.H. Brahmrishi Swami Vishvatma Bawra Ji Maharaj is de hoofdoprichter en spiritueel directeur van de internationaal befaamde Brahmrishi Missie. Eerwaarde Satgurudev Ji werd geboren op 11 januari 1934 in Gyanpur, District Varanasi, de heilige stad van spirituele kennis, gelegen aan de oever van de heilige rivier de Ganga, in India. Hij stamt uit een zeer geleerde en adellijke Bhatt Brahmin familie. Op achttienjarige leeftijd verliet hij zijn familieleven en ging naar de heilige stad Ayodhya.  Daar ontving hij de formele inwijding in de Shri Vaishnav Orde. Hij hield zich bezig met en verdiepte zich in het oude onderwijssysteem in India en bestudeerde de filosofische verhandelingen. Onder leiding van zijn Spirituele Meester Yogeshvar Bhagwan Chandra Mauli Ji Maharaj betrad hij het rijk van hogere spirituele praktijken en verzakingen. Hij beoefende Mantra Yoga, Laya Yoga en Hatha Yoga in Ayodhya, Chitrakoot, Udaipur (Rajasthan), Chintpurni (H.P.) en op de toppen van de Himalaya. Hij bereikte de hogere staat van Laya Yoga Samadhi in Chintpurni (H.P.). Het hoogtepunt – het hoogste niveau van bewustzijn (Samadhi) – bereikte hij in Udaipur op 27 december 1962. Door de genade van zijn Spirituele Meester was hij gezegend met een zeer scherp geheugen en had hij de oude Heilige Schriften en andere filosofische verhandelingen uit het hoofd geleerd. Hij bestudeerde alle belangrijke religieuze geschriften van de wereld. Hij beheerste niet alleen religieuze filosofische verhandelingen maar ook geschiedenis, politiek, sociale wetenschap, ethiek, psychologie en verschillende onderwijssystemen in het licht van de moderne wetenschap.

Zijn meester beval hem om Goddelijke diensten te bewijzen en de echte kennis te onderwijzen die door de Heer werd geschonken in Zijn Goddelijk Lied – de Bhagavad Gita. Hij negeerde zijn eigen wens voor de verdiensten van het volgen van het gebod van zijn meester. Deze grote Yogi en groot geleerde en welsprekende spreker trad aldus de maatschappij binnen en gekleed in een lendendoek leefde hij vele jaren van aalmoezen met het Heilige Schrift als zijn enige bezitting. Hij begon zijn zwerftocht met alle ijver en ernst, en bezocht India van oost naar west, van noord naar zuid en vele malen. Hij onderwees en zegende duizenden mensen met zijn spirituele kracht en verhandelingen over de Bhagavad Gita, Ramayana, Upanishads, Samkhya, Yoga en Vedanta Filosofie in het licht van de moderne wetenschap en zijn eigen ervaringen.

In de daaropvolgende jaren, terwijl hij reisde, groeide zijn aantal discipelen. Zij verzochten hem een ashram op te richten, een plaats voor spirituele groei. Het eerste centrum van zijn missie werd in 1965 in Udaipur, Rajasthan, opgericht. In 1974 vestigde hij de hoofdashram aan de voet van de Himalaya, de Brahmrishi Ashram Virat Nagar, Pinjore, Haryana, India. Zijn motto was: ‘Wijsheid, Liefde, Dienstbaarheid’, en hij streefde ernaar ‘twijfelvrije kennis, lusteloze liefde en onbaatzuchtige dienstbaarheid’ te onderwijzen. Vele studenten uit verschillende delen van de wereld komen naar deze Ashram om de metafysische wetenschap te bestuderen en de hogere discipline van Yoga te beoefenen. Onderwijs had voor hem de hoogste prioriteit. In 1985 richtte Eerwaarde Satgurudev Ji een Metafysisch Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut op in Chandigarh.

Hij begon zijn internationale bezoeken in 1972. Hij toerde vele malen over de hele wereld en richtte centra op in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Suriname, Denemarken en Mauritius. Hoewel alle centra onafhankelijk opereren, hebben ze allemaal hetzelfde motto en streven ze allemaal naar het verspreiden van Satgurudev Ji’s leringen voor welzijn en vrede in de samenleving. Eerwaarde Satgurudev Ji was een exponent van ‘Brahmvidya’, de wetenschap van de absolute kennis. Op basis van zijn eigen ervaringen, onderwees hij de hogere processen van Yoga en Meditatie genaamd Maha Yoga – een combinatie van Hatha Yoga, Mantra Yoga, Laya Yoga en Raja Yoga. Maha Yoga maakt het mogelijk de ultieme waarheid te realiseren in het licht van een hoger bewustzijn, vrij te worden van lijden, eeuwige vrede te bereiken en echte universele broederschap onder de mensheid tot stand te brengen. Zijn leringen hebben niets te maken met kaste, geloof, kleur, land, gemeenschap, geslacht of sekte. De universaliteit van zijn leringen heeft zowel in India als daarbuiten een grote en onomkeerbare invloed achtergelaten.

Satgurudev Ji had praktische kennis van alle grote religies in de wereld. Hij was een vooraanstaand spreker op vele interreligieuze conferenties in verschillende delen van de wereld. Hij had de onderscheiding om te spreken in bijna 150 universiteiten in de wereld. Hij verlichtte en inspireerde mensen met zijn prachtige leringen, waarin hij zowel de Oosterse spirituele als de Westerse wetenschappelijke gedachten combineerde. Satgurudev Ji was in diepe meditatie toen hij afstand deed van zijn sterfelijk bestaan en onsterfelijkheid bereikte (Maha Samadhi).

Founder President:
Pujya Brahmvadini Swami Krishan Kanta Ji Maharaj

Brahmvadini Swami Krishna Kanta Ji Maharaj komt uit Ludhiana. Haar initiële opleiding was dan ook in de Jain School Ludhiana. Zij voltooide ook haar B.A., BT in de colleges aldaar. In 1963, met de toestemming van Satgurudev Ji, verbrak zij alle wereldse banden vertrok ze naar de Punjab Universiteit voor haar postgraduaat. In 1965 voltooide zij haar Master in Sanskriet Literatuur met onderscheiding – eerste klas eerste en een gouden medaille. In 1966 ontving zij haar Sanyaas van eerwaarde Gurudev aan de oevers van de heilige Ganga. Sindsdien bereikt zij de massa’s door de Goddelijke boodschappen van Satgurudev Ji uit te dragen. In 1975 reisde zij, op aandringen van Shri Gurudevji, voor het eerst door landen als Engeland, Canada enz. om zijn leringen te verspreiden. Sindsdien besteedt ze het grootste deel van haar tijd aan het verspreiden van de waardevolle leringen van de Sanatan Dharma onder de gewone man. Zij spreekt zowel in het Hindi als in het Engels. Brahmvadini Swami Krishna Kanta Ji Maharaj heeft Satgurudev Brahmrishi Vishvatma Bawra Ji Maharaj opgevolgd als hoofd van de Internationale Brahmrishi Missie.

President & Director:
Pujya Gurudev Swami Dr. Dineshwaranand Ji Maharaj

Swami Dr. Dineshwaranand Ji Maharaj werd geboren op 3 juli 1983 in Gyanpur, tussen de heilige steden Kashi en Tirthraj Prayag in India. Hij groeide op in de nabijheid van Satgurudev H.H. Brahmrishi Vishvatma Bawra Ji Maharaj, de oprichter van de Internationale Brahmrishi Missie. Op 16-jarige leeftijd verliet hij zijn familie voor een leven van verzaking en spirituele beoefening onder de liefdevolle begeleiding van Satgurudev Ji in de Brahmrishi Ashram, Virat Nagar, Pinjore (Haryana). In de daaropvolgende jaren deed hij rigoureuze spirituele oefeningen, bestudeerde een breed scala aan geschriften, en had daarnaast een succesvolle onderwijscarrière die resulteerde in drie Masters in Filosofie, Educatie en Psychologie en twee PhD’s in Filosofie en Yoga. Sinds 2008 bezoekt hij regelmatig Europa om de leringen en Goddelijke kennis van zijn Satgurudev te verspreiden en om de Sanatan Dharma te promoten. Als Yogameester streeft hij naar het verspreiden van kennis over yoga en meditatie om het welzijn en de gezondheid van iedereen te bevorderen. Momenteel werkt Dr. Swami Dineshwaranand Ji Maharaj over de hele wereld, in landen als India, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen, Duitsland, Frankrijk, België, Nederland, Sri Lanka en Mauritius. Dr. Swami Dineshwaranand Ji Maharaj leeft vanuit de visie van ‘Vasudaiva Kutumbakam‘ (de hele wereld is één familie).

Comments are closed.